94506

Hakkımızda

Profil tanımlama, yüz, mimik, jest, beden dili gibi sözsüz iletişim konularında yüksek öğrenim düzeyinde eğitimler veren uzmanların bir araya gelerek kurduğu Sözsüz İletişim Enstitüsü, öncelikle ülkemizde eksikliği hissedilen güvenlik ve stratejik insan analizleri, insan kaynakları ve stratejik insan seçimi, danışmanlık ve kişilik analizleri gibi özel alanlarda hizmet vermektedir.
Bu hizmetlerin yanı sıra, özel ve kamu kurum kuruluşlarına, binlerce seminer, panel ve konferans çalışmasına imza atmaktadır. Ayrıca platformumuz, Konuyla alakalı kitap, makale, uzaktan eğitimler ve yayınlar yapan bir kurum olma özelliği yanında, sektörlerinde lider ulusal ve uluslararası saygın birçok “İş Ortağına”, kurumsal itibarlarını ve güvenliklerini geliştirmeleri amacıyla alanında danışmanlık, planlama ve uygulama hizmeti vermektedir.


Resim